ปฏิบัติธรรมมิวนิค

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2556 กัลฯ ยวนใจ วงศ์ศักดิ์ศรี มึลเลอร์ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย บาวาเรีย สวดเจริญพุทธมนต์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลและทอดผ้าป่าเนื่องในโอกาสทำบุญบ้าน ในเมืองมิวนิค (München) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

เวลา 13.30 น. โดยประมาณ พระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมเพื่อทำจิตใจให้ผ่องใสก่อนพิธีทอดผ้าป่าเป็นสังฆทาน กัลฯ ยวนใจ วงศ์ศักดิ์ศรี มึลเลอร์ กล่าวคำถวายผ้าป่าและทอดผ้าป่าถวายแด่พระสงฆ์พร้อมคณะเพื่อนกัลยาณมิตร และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ จากนั้นพระอาจารย์สัมโมทนียกถา ซึ่งได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร อานิสงส์ของการเปิดบ้านกัลยาณมิตร ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี และสอนให้ลูกกราบขอบคุณมารดา ส่งผลให้เกิดความตื้นตันใจทั้งสมาชิกภายในครอบครัวและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงาน จึงทำให้เจ้าของบ้านเกิดศรัทธา ได้ร่วมปวารณาเปิดกองกฐินบรมเศรษฐี ประจำเมืองมิวนิค โซน 5 เพื่อบูชาธรรมพระผู้ปราบมาร ในงานทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ในวันที่ 20 ตุลาคมที่จะถึงนี้

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.